Skip to content

Joanna Pasymowska

Article

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie SWPS w dziedzinie psychologii stosunków międzykulturowych, specjalizując się w zakresie akulturacji i treningów kompetencji kulturowych, a obecnie studiuje podyplomowo pomoc humanitarną na Uniwersytecie Warszawskim. Od długiego czasu związana z trzecim sektorem. Na przestrzeni lat współpracowała z organizacjami pozarządowymi realizując projekty społeczne, edukacyjne, wspierające osoby wykluczone i zagrożone marginalizacją. Brała udział we wdrażaniu wielu przedsięwzięć dotyczących zwłaszcza integracji społecznej i przedsiębiorczości, finansowanych zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. Zajmuje się min. kompleksowym rozliczaniem finansowym przyznanych dotacji oraz złożoną koordynacją prowadzonych działań, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do momentu pełnego rozliczenia i ewaluacji. Ma doświadczenie w planowaniu kwestii strategicznych i rozwojowych, a przez ostatnich kilka lat pracy zdobyła także cenną wiedzę praktyczną w dziedzinie zarządzania finansami samych organizacji, pracując na budżetach nie tylko projektowych, ale także ogólnych oraz koncentrując się na utrzymaniu płynności finansowej jednostki