Skip to content

Wij zijn trots op onze prestaties en bedanken alle betrokkenen voor hun bijdragen en steun aan ons werk.

Humanity in Action Nederland publiceert jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening om inzicht te geven in onze werkzaamheden en financiën.

Financiële bedrijfsvoering

Alle administratieve bescheiden worden door Humanity in Action Nederland intern ingescand en verwerkt. De bankmutaties worden in ditzelfde programma, Visma,  ingelezen. Alle betalingen worden gekoppeld aan het document waar ze betrekking op hebben. Op deze manier is iedere iedere betaling herleidbaar tot een uniek stuk in de boekhouding.

Vervolgens wordt de aldus intern verwerkte boekhouding gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd door een extern administratiekantoor, dat ook de jaarstukken opstelt. De boekhouding is op ieder moment online in te zien door het bestuur.

Betalingen boven euro 5.000 dienen te worden geaccordeerd door de directeur en penningmeester. Voor uitgaven boven euro 1.000 wordt het 4 eye principle toegepast door beiden. Voor uitgaven tussen euro 250 en euro 1.000 wordt het 4 eye principle tevens toegepast, in dit geval tussen directeur en programma coördinator.

Het bestuur van Stichting Humanity in Action Nederland is van oordeel dat zodoende voldoende waarborgen zijn ingebouwd voor een transparante en verantwoorde financiële bedrijfsvoering en heeft besloten voor het jaar 2017 af te zien van een controleverklaring door een accountant mede in verband met de daarmee samenhangende kosten.

Scroll naar beneden om meer te weten te komen over het werk van Humanity in Action Nederland door de jaren heen.Publiek Beleidsplan