Skip to content

Listing

Wij informeren, inspireren en verbinden jong talent uit alle hoeken van de samenleving om in dialoog te gaan en in actie te komen voor mensenrechten, democratie en een inclusieve, rechtvaardige en pluriforme samenleving. We zijn enorm dankbaar voor de onmisbare steun van stagiaires en vrijwilligers die ons helpen ons kantoor te runnen.

Humanity in Action buiten Nederland