Skip to content

Listing

Wij informeren, inspireren en verbinden jongeren uit alle hoeken van de samenleving om in actie te komen voor mensenrechten, democratie en inclusiviteit. We zijn enorm dankbaar voor de onmisbare steun van stagiaires en vrijwilligers die ons helpen ons kantoor te runnen.

Humanity in Action Buiten Nederland