Skip to content

We geloven in samenwerking.

Wij zijn dankbaar voor de steun en het vertrouwen van alle financiers die het werk van Humanity in Action Nederland mogelijk maken. Ook bedanken wij onze donateurs, Senior Fellows, partners, gastgezinnen, vrienden en vrijwilligers voor hun betrokkenheid en cruciale bijdragen aan ons werk.


We zijn trots op onze samenwerking met het Alfred Landecker Foundation voor het Alfred Landecker Democracy Fellowship. We danken de instelling voor haar vertrouwen en genereuze steun. Wij zijn verheugd op onze samenwerking met Purpose, waardoor we door middel van nieuwe campagnemethodes de impact van de projecten van onze Fellows kunnen vergroten.