Skip to content

Human Rights Academy

Voor nieuwkomers, door nieuwkomers

Voor wie wegen mensenrechten en democratie zwaarder dan voor degenen wier stemmen zijn onderdrukt en wiens rechten zijn geschonden?

Vluchtelingen hebben vaak te maken gehad met extreme situaties waarin hun veiligheid in het gedrang kwam. Zodra zij zich vestigen in het land van toevlucht, zijn universele mensenrechten van toepassing, maar in een andere nationale context.

In 2016 is Humanity in Action Nederland een samenwerking aangegaan met Amnesty International Nederland om Human Rights Academy </ strong> te starten, een educatieve lezingenreeks voor – en ontwikkeld in samenwerking met – vluchtelingen en statushouders. Academies die in 2016 werden gehouden, werden in 2017 in het Farsi en het Engels en in het Arabisch gehouden.

Het project is opgestart op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. In die tijd was het aantal mensen dat op de vlucht was voor oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog tot het hoogste aantal gestegen. Ook Nederland zag een grote toestroom van mensen die asiel aanvragen. De mensenrechtenacademie wilde het negatieve discours over vluchtelingen veranderen en deelnemers aan mensenrechtenkwesties in Nederland introduceren.

focussen:

  • Mensenrechten in de Nederlandse context
  • Diepgaande workshops
  • Informele taallessen
  • Het aangaan van een dialoog en partnerschap met de nieuwkomergemeenschap
  • Nieuwe inzichten ontwikkelen over de vluchtelingenervaring in Nederland

De Human Rights Academy was tweemaal georganiseerd. In oktober en november 2016 werd de serie aangeboden in het Farsi en het Engels. In januari en februari 2017 in het Arabisch. Voor de klas, onder andere, was Amin Ghazaei, een ex-vluchteling wiens eigen ervaringen hem een ​​scherp inzicht geven in de situaties van de studenten. De onderwerpen van de les varieerden: van rechtsfilosofie tot democratische beginselen; vrouwenrechten op oorlogswetten. Keer op keer werd de vraag gesteld: hoe verschilt de situatie in Nederland van die van het land van herkomst? </ Em> De studenten kregen de gelegenheid om een ​​doordacht gesprek te voeren binnen een veilige sociale kring, om om van gedachten te wisselen en elkaar uit te dagen.

Human Rights Academy Afbreken:

  • 170+ toepassingen
  • 62 geselecteerde deelnemers
  • 10 speakers
  • Deelnemers kwamen uit Armenië, China, Iran, Syrië, Oeganda en Jemen

Lees het volledige rapport

Geleverd in het Nederlands

Zie de andere programma's van de Humanity in Action Nederland

Dit programma werd mogelijk gemaakt door de genereuze ondersteuning en samenwerking van: