Skip to content

Geïnspireerd door ons flagship Fellowship in Amsterdam, is HIA Junior in het leven geroepen om ook middelbare scholieren de kans te bieden zich in te zetten voor maatschappelijke uitdagingen.

 

HIA Junior 2019 Klimaat en Mensenrechten

Wil jij de wereld een beetje mooier én schoner maken? Heb je interesse in het klimaat, mensenrechten en duurzaamheid? Meld je dan nu aan voor HIA Junior!

Tijdens deze herfstvakantie duiken we in de vervuilde wereld van het klimaat en vragen we ons af: Waar komt al die vervuiling eigenlijk vandaan? Is een schoon milieu een mensenrecht? Mag je spijbelen voor een schone aarde? Leer van activisten, ondernemers en beleidsmakers en kom zelf in actie. Word de nieuwe Greta Thunberg en meld je aan!

Voor wie? Jongeren tussen de 14 en de 18 jaar

Wanneer? 24, 25, 26 oktober 2019, vanaf 10.00 uur

Waar? Keizersgracht 177, Amsterdam

Prijs? Gratis! (reiskosten in overleg)

Schrijf je in vóór 21 oktober.

Mensenrechten voor Alle Leeftijden

Met HIA Junior spant Humanity in Action Nederland zich sinds 2015 in voor actief maatschappelijk burgerschap onder middelbare scholieren (VMBO/HAVO/VWO) tussen de 14 en 18 jaar oud. Gedurende het meerdaags interactief programma tijdens één van de schoolvakanties, onderzoeken zij gezamenlijk een actueel maatschappelijk vraagstuk in de context van mensenrechten, democratie en inclusiviteit. In voorgaande jaren kwamen thema’s aan bod zoals vluchtelingen, integratie en migratie, racisme, slavernij(verleden), de rol van jonge politici in Nederland en media & storytelling.

 HIA Junior faciliteert constructief dialoog, versterkt sociale cohesie, vergroot maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijk leiderschap, en ontsluit netwerk onder de nieuwe generatie toekomstbouwers. HIA Junior stimuleert jong talent om hun wereldbeeld te vergroten.

Wij dagen hen uit kritisch te reflecteren, te leren van elkaars opvattingen, culturen en identiteiten én in actie te komen. In dit programma geen leraren: wel inspirerende rolmodellen recht uit de samenleving, met elkaar in gesprek, én samen aan de slag.

 Ter feestelijke afsluiting presenteren deelnemers wat ze hebben geleerd en gemaakt op het podium, in aanwezigheid van vrienden en familie en partners van Humanity in Action Nederland. Zij worden officieel bekroond tot ‘Junior Fellow’ en treden toe tot het Humanity in Action Netwerk.

Met HIA Junior stellen wij jongeren in staat ervoor te kiezen een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Dat is hard nodig. Juist nu.


Het liet me vluchtelingen in een nieuw licht zien. In plaats van er vanuit te gaan dat elke vluchteling hetzelfde is, weet ik nu dat iedereen zijn eigen verhaal heeft.”

– Junior Fellow, 2017

  • 2016 HIA Junior deelnemers aan het werk

Junior Fellows in Action

Breakdown

  • Wat: Educatief programma
  • Wie: Ruim 20 scholieren (middelbare scholieren) per jaar
  • Focus: onderwerp binnen
  • Benadrukt: Gemeenschap en sociale cohesie
  • Versterkt: Persoonlijk Leiderschap
  • Ontwikkelt: Actief burgerschap
  • Stuurt aan op: samenwerking

HIA Junior brengt doelbewust jongeren vanuit diverse achtergronden samen, en in het bijzonder jongeren die over het algemeen minder mogelijkheden hebben om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten.

 


“Het programma heeft me veel geleerd. Ik heb gemerkt dat ik anders naar dingen ben gaan kijken. En ik neem nu de tijd om mijn mening te vormen en te begrijpen..”

 

– Junior Fellow, 2016


Impact

  • Aantal deelnemers : Meer dan 80 scholieren
  • Aantal sprekers: Meer dan 45 sprekers

Eerdere Edities

n 2018 was het thema Tall Tales, gericht op mensenrechten in relatie tot de media, met storytelling als belangrijkste uitdrukkingsvorm. De programmering bestond onder andere uit een mini-college mensenrechten, een bezoek aan de fototentoonstelling ‘House of Wisdom’ en verschillende workshops. Junior Fellows mochten eveneens input geven aan de theatergroep PlayBack voor hun nieuwe voorstelling over discriminatie en inclusiviteit. Op de laatste van het programma dag kwamen de scholieren zelf in actie. Zij maakten eigen campagne vlogs over een onderwerp naar keuze, zoals vooroordelen over seksuele diversiteit, de vraag naar objectief nieuws, en de wens om op school uitgebreider stil te staan bij actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

In januari 2017 leerden de Junior Fellows over mensenrechten, inclusiviteit en vluchtelingen in Nederland. De programmering bestond uit een presentatie van het WE ARE HERE-collectief over ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland, een bruisend debat met jonge politici, een museumbezoek om de Nederlandse koloniale geschiedenis onder de aandacht te brengen, en een workshop over micro-agressies en burgerschap.

 

HIA Junior Rapportages

Provided in Dutch

In eerdere jaren werd HIA Junior gesteund door: