Skip to content

Geïnspireerd door ons flagship Fellowship in Amsterdam, is HIA Junior in het leven geroepen om ook middelbare scholieren de kans te bieden zich in te zetten voor maatschappelijke uitdagingen.

 

HIA Junior deelnemers 2016

Mensenrechten voor Alle Leeftijden

Met HIA Junior spant Humanity in Action Nederland zich sinds 2015 in voor actief maatschappelijk burgerschap onder middelbare scholieren (VMBO/HAVO/VWO) tussen de 14 en 18 jaar oud. Gedurende het meerdaags interactief programma tijdens één van de schoolvakanties, onderzoeken zij gezamenlijk een actueel maatschappelijk vraagstuk in de context van mensenrechten, democratie en inclusiviteit. In voorgaande jaren kwamen thema’s aan bod zoals vluchtelingen, integratie en migratie, racisme, slavernij(verleden), de rol van jonge politici in Nederland en media & storytelling.

 HIA Junior faciliteert constructief dialoog, versterkt sociale cohesie, vergroot maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijk leiderschap, en ontsluit netwerk onder de nieuwe generatie toekomstbouwers. HIA Junior stimuleert jong talent om hun wereldbeeld te vergroten.

Wij dagen hen uit kritisch te reflecteren, te leren van elkaars opvattingen, culturen en identiteiten én in actie te komen. In dit programma geen leraren: wel inspirerende rolmodellen recht uit de samenleving, met elkaar in gesprek, én samen aan de slag.

 Ter feestelijke afsluiting presenteren deelnemers wat ze hebben geleerd en gemaakt op het podium, in aanwezigheid van vrienden en familie en partners van Humanity in Action Nederland. Zij worden officieel bekroond tot ‘Junior Fellow’ en treden toe tot het Humanity in Action Netwerk.

Met HIA Junior stellen wij jongeren in staat ervoor te kiezen een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Dat is hard nodig. Juist nu.


Het liet me vluchtelingen in een nieuw licht zien. In plaats van er vanuit te gaan dat elke vluchteling hetzelfde is, weet ik nu dat iedereen zijn eigen verhaal heeft.”

– Junior Fellow, 2017

 

 • 2016 HIA Junior-deelnemers aan het werk

Junior Fellows in Actie

 • HIA Junior 2018 Campagne Vlog #1

  Now Playing

 • HIA Junior 2018 Campagne Vlog #2

  Watch

 • HIA Junior 2018 Campagne Vlog #3

  Watch

In het Kort

 • Wat: Educatief programma
 • Wie: Circa 20 scholieren (VMBO/HAVO/VWO) per jaar
 • Focus: Actueel vanuit historisch perspectief
 • Benadrukt: Verbinding & sociale cohesie
 • Versterkt: Persoonlijk leiderschap
 • Ontwikkelt: Maatschappelijk burgerschap
 • Inspireert: Gezamenlijke actie

Humanity in Action Nederland brengt bewust jongeren met zeer diverse achtergronden – uit alle hoeken van de samenleving  – samen. Wij richten ons hierbij ook op scholieren die minder kansen hebben deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. 


“The program taught me a lot. I’ve noticed that I’ve started looking at things differently. And I now take my time forming and understanding my opinion.”

 

– Junior Fellow, 2016


Impact

 • Deelnemers betrokken: meer dan 80 scholieren
 • Sprekers uitgenodigd: meer dan 45 gastsprekers

Eerdere Edities

n 2018 was het thema Tall Tales, gericht op mensenrechten in relatie tot de media, met storytelling als belangrijkste uitdrukkingsvorm. De programmering bestond onder andere uit een mini-college mensenrechten, een bezoek aan de fototentoonstelling ‘House of Wisdom’ en verschillende workshops. Junior Fellows mochten eveneens input geven aan de theatergroep PlayBack voor hun nieuwe voorstelling over discriminatie en inclusiviteit. Op de laatste van het programma dag kwamen de scholieren zelf in actie. Zij maakten eigen campagne vlogs over een onderwerp naar keuze, zoals vooroordelen over seksuele diversiteit, de vraag naar objectief nieuws, en de wens om op school uitgebreider stil te staan bij actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

In januari 2017 leerden de Junior Fellows over mensenrechten, inclusiviteit en vluchtelingen in Nederland. De programmering bestond uit een presentatie van het WE ARE HERE-collectief over ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland, een bruisend debat met jonge politici, een museumbezoek om de Nederlandse koloniale geschiedenis onder de aandacht te brengen, en een workshop over micro-agressies en burgerschap.

HIA Junior Rapportages

(Nederlands)

In eerdere jaren werd HIA Junior gesteund door: