Skip to content

In 2017 sloeg Humanity in Action Nederland de handen ineen met Framer Framed en Castrum Peregrini de handen ineen geslagen voor een driedelige symposium serie, ‘Art as Resistance’. Met ‘Art as Resistance’ verkennen wij de noodzaak voor een verandering in de manier waarop culturele instellingen in Nederland verhalen in beeld brengen. We zijn kritisch en onderzoeken het belang om deze verhalen te koppelen aan onze nationale geschiedenis.

Door middel van workshops, presentaties en theater vergroten de deelnemers hun kennis en verruimen hun blik.

Symposium Drieluik

  1. Art & Affinity
  2. Taking the Oils out of the Arts
  3. Popular Culture & Social Injustice 

De eerste editie belichtte het thema Art & Affinity en besprak hoe kunst het gevoel kan bevorderen deel uit te maken van een bepaalde groep. Vragen die onder andere aan bod kwamen, waren: wie zijn onze natuurlijke vrienden en werkelijke familie? Welke verhalen vertellen we onszelf over onze familie? Bij het tweede symposium gingen deelnemers aan de slag met de ethiek rondom culturele instellingen en financiële sponsoring door fossiele brandstoffen bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst werd nagedacht over hoe bedrijven profiteren van deze uitingen van ‘greenwashing’, en of culturele instellingen zich zouden moeten verantwoorden. De derde editie van Art as Resistance zal in het najaar van 2019 plaatsvinden.

“… een veelzijdige serie waarin kunst als verzet op verschillende manieren belicht wordt …” – Deelnemer, Symposium #2

 

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van:

Bekijk onze andere programma's