Skip to content

2019 Agenda

A solution-oriented program addressing increased diversity in Danish schools.

Are you a teacher or studying to become a teacher? Would you like to learn more about the dilemmas and challenges teaching in a diverse classroom? Humanity in Action Denmark offers a three day course that focuses on inclusive teaching. This year, the program will be held on October 24th – 26th, 2019.

Deltag i Humanity in Actions Lærerakademi 2019:

Det mangfoldige klasseværelse – dilemmaer og udfordringer i undervisningen – primært i udskolingen

Kursusbeskrivelse

I landets klasseværelser sidder mange elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Det stiller krav til lærere, der skal anerkende og håndtere elevernes forskellighed, mens de samtidig skal undervise i emner, der kan være konfliktfyldte. Hvilke krav stiller det mangfoldige klasseværelse til dig som lærer? Hvilke udfordringer kan opstå, og er der bestemte dilemmaer, du som lærer kan befinde dig i? Hvad med dit eget ståsted som lærer? Hvilke for-forståelser bringer du selv ind i klasselokalet, og hvilken betydning har det for din undervisning? Dette tre-dages-kursus er henvendt til lærere og lærerstuderende, som sammen med kolleger vil søge viden om udfordringer, flerkulturelle ståsteder og mangfoldighed i klasselokalet.

På kurset diskuterer vi cases fra elev- og lærerperspektiv, vi videndeler, tager på besøg i en moske og en synagoge og fra oplægsholdere hører vi om erfaringer og får vi konkrete tips og undervisningsmateriale til den daglige undervisning.

Dato: Torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober 2019
Sted: Adm. Gjeddes Gård, St. Kannikestræde 10A, København
Deltagere: Lærere og lærerstuderende
Pris: 900 kr. for lærere, 400 kr. for lærerstuderende, inkl. materialer og ekskursioner

Overnatning: Arrangeres individuelt

Program: torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober

Kurset organiseres af HIA, Humanity In Action. HIA er et international tværfagligt netværk der arbejder med undervisning om menneskerettigheder, mindretalsforståelse og personligt ansvar.

Program

Thursday, October 24

Torsdag den 24. oktober

09:30

Ankomst, kaffe, croissanter

Holbergsalen, Adm. Gjeddes Gård

10:00

Den mangfoldige folkeskole: Hvad er udfordringen?

Tekla Canger, lektor Kbh Professionshøjskole

11:30

Medborgerskabsundervisning i Folkeskolen

Stine Thuge, Mellemfolkeligt Samvirke

13:00

Frokost

Adm. Gjeddes Gård

14:00

Folkeskolen og det omgivende samfund

Marco Damgaard, leder, Tingbjerg Skole

15:00

Besøg i Københavns synagoge

Samtale med rabbiner Yair Melchior

Krystalgade, 12 København, Danmark

17:00

Ny elev i klassen: Mathias eller Yousef – fokus på en undersøgelse fra Trygfondens Skoleprojekt

18:00

Aftensmad – buffet

19:30 - 21:00

”De Fordomsfulde Diplomater”

Unge muslimer og jøder om tolerance, sameksistens, viden og gensidige fordomme

Friday, October 25

09:00

Møde i Moske

Om trossamfundet og folkeskolen Samtale med imam Naweed Baig

11:00

Retur til adm. Gjeddes Gård

11:30

Lærerjobbet og Internationale forpligtelser

Kristina Helland Randby, specialkonsulent, cand.soc., Institut for Menneskerettigheder

13:00

Frokost

14:00

Sprog og magt

Knud Lindholm Lau, forfatter til ”Bare fordi at…” om retorikken i den danske udlændingedebat

15:30

Min skole, mine børns skole

Tarek Omar, forfatter, redaktør

Aften

Program følger senere

Saturday, October 26

08:30

Holbergsalen

Ankomst, kaffe, croissanter

09:00

Religion, identitet, menneskeret

Eva Maria Lassen, historiker

10:00

Tosproget identitet i folkeskolen og ’bærere af anden kultur’

Bergthora Kristjansdottir, PhD, Aarhus Univ.

11:30

”Ekstrem social kontrol”

Præsentation af rapport fra Institut for menneskerettigheder

13:00

Frokost-buffet

Tilrettelæggelse

Humanity in Action Danmark v/ Anders Jerichow, seniorkorrespondent, forfatter og formand for Humanity in Action Danmark og Solvej Berlau, lærer på Slagelse Gymnasium og tidl. projektleder på Dansk Institut for Internationale Studier, og Humanity in Action Danmark bestyrelsesmedlem.