Skip to content

Lees zorgvuldig de onderstaande instructies alvorens je aan te melden voor één van de Humanity in Action Fellowships is het belangrijk om zorgvuldig onderstaande instructies te lezen. De aanmelding wordt als compleet en ingediend beschouwd wanneer alle informatie en opgevraagde documenten zijn ontvangen. Aanmeldingen die onvolledig zijn of documenten missen na de deadline komen niet in aanmerking.

Aanmeldingsvoorwaarden voor kandidaten gevestigd in Nederland

  • 1 Motivatiebrief
  • 1 Kort essay
  • Een Action Project idee
  • 1 CV
  • 1 Copy officiële cijferlijst
  • 1 Aanbevelingsbrief

Aanmeldingsdeadline

De aanmeldingsdeadline voor kandidaten die gevestigd zijn in Nederland is vastgesteld op 9 februari 2020.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee fases.

Fase I: begin tot eind februari

In de eerste fase leest een selectiecommissie bestaande uit het personeel van Humanity in Action, bestuursleden en Senior Fellows alle sollicitaties door en selecteert elk lid een pool van finalisten voor verdere beoordeling.

Fase II: begin tot midden maart

In de tweede fase word de pool van finalisten geëvalueerd door de selectiecommissie en vinden de groepsinterviews met de finalisten plaats.

Alle finalisten worden geïnterviewd door een kleine jury van de selectiecommissie, samen met twee of drie andere finalisten.

Eind maart

De uiteindelijke keuze wordt gemaakt op basis van de aanvraag en het interview.

Fellowship & aanmeldingsdocumenten